Webmaster:

         Maria Oprea
Webadmin:

         Iulia Anghelache

         Felicia Damian

                           Misiunea şcolii

            Şcoala îşi propune să creeze un climat de învăţare stimulativ pentru dezvoltarea individuală bazată pe respectarea unor valori fundamentale, precum: libertate, demnitate, gândire critică, creativitate.

Şcoala este preocupată de formarea şi dezvoltarea la elevi a unor mentalităţi şi a unor abilităţi care să îi ajute să accepte schimbările din societate şi să se adapteze permanent cerinţelor sociale, profesionale, de familie.

Misiunea şcolii vizează o atitudine pozitivă faţă de dobândirea unei solide culturi generale, a deprinderilor de comunicare eficientă şi de relaţionare, a inteligenţei emoţionale. Toate acestea au rolul de a le facilita absolvenţilor noştri drumul către o carieră de succes.

Pentru semnalarea neregulilor din judeţ la organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale

                         TELEFONUL VERDE

Str. Regiment 11 Siret, Nr. 12-14, Galaţi       

Telefon: +40 236 430235, Fax: +40 236 430235

E-mail: liceulracovita@yahoo.com

Copyright© 2007, Liceul Teoretic "Emil Racoviţă"